Sheet to Sheet 형 프레스 Cutter

 

STS-Series

 

 

MODEL

STS-6040 STS-7555 STS-9060 STS-12080

유효면적

(Max.Size)

600 × 400mm

750 × 550mm

900 × 600mm

1200 × 800mm

R.P.M

(Radian/ Minute)

0~25

0~22

0~20

0~15

외형

{Deminsion(WxLxH)}

1400x1820x1400mm

1600x2030x1260mm

1750x2130x1300mm

2000x2530x1450mm

전기용량(Electric Capacity)

7.5Kw 7.5Kw 7.5Kw 10Kw

중량(Weight)

Approx. 2300kg Approx. 2800kg Approx. 3300kg Approx. 5000kg

 

(특징)

유압과 기구공학의 장점만 골라 설계된 최고의 기계, 무단변속의 속도와 적절한 파워조절을 할 수 있다.

누구나 쉽게 사용가능

최고의 안전성(안전센서 설치)

 

(용도)

LCD판, 유기EL, 터치패널, 반도체 간지, 다층회로판, 화장판, 회로판, 데칼, 우레탄 양면테이프, 가죽

합판, 각종인쇄물, 고무,P.P,P.V.C,P.E, 각종 필름 및 종이류 기타 정밀을 요하는 모든 모형가공에 최적임

 

 

FACTORY & HEAD OFFICE
3RA 609HO JEONGWANG-DONG SIHEUNG-SI GY0NGGI-DO, KOREA
TEL : +82-31-431-5001
  FAX : +82-31-431-5008

 

BRANCH
408 SINPYONG-DONG SAHA-GU BUSAN-SI, KOREA
TEL : +82-51-294-0011
  FAX : +82-51-294-0012

E-MAIL: bando@bando.net