Roll to Sheet 형 프레스 Cutter

 

RTS-Series

 

 

MODEL

RTS-5540 RTS-7050 RTS-8555 RTS-11575

유효면적

(Max.Size)

550 × 400mm

700 × 500mm

850 × 550mm

1150 × 750mm

R.P.M

(Radian/ Minute)

0~45

0~42

0~40

0~35

외형

{Deminsion(WxLxH)}

1500x2500x1800mm

1700x2600x1800mm

1900x2700x1800mm

2200x2900x1900mm

전기용량(Electric Capacity)

7.5Kw 7.5Kw 7.5Kw 10Kw

중량(Weight)

Approx. 3500kg Approx. 3900kg Approx. 4500kg Approx. 5500kg

 

(특징)

롤러 상하 피딩식으로 고속 작업관 원단에 스크래치나 손상을 주지 않고 작업이 가능하며

재단 필름을 회전시킬 수 있어 후처리가 용이함

정밀한 피드 거리

반칼, 완칼 정밀조절(조시)이 쉽다.

대량 생산에 최적

로스 최소화에 최적

 

(용도)

유기 EL용 필름, LCD용 필름, P.C, P.E.T, 필름, 양면 테이프 등 롤로 된 원단을 재단하지 않고 가공

 

 

FACTORY & HEAD OFFICE
3RA 609HO JEONGWANG-DONG SIHEUNG-SI GY0NGGI-DO, KOREA
TEL : +82-31-431-5001
  FAX : +82-31-431-5008

 

BRANCH
408 SINPYONG-DONG SAHA-GU BUSAN-SI, KOREA
TEL : +82-51-294-0011
  FAX : +82-51-294-0012

E-MAIL: bando@bando.net